Doktori

Dr Aleksandar Vukotić
Specijalista Oralne Hirurgije
Ordinacija Podgorica/Budva
Dr Sci. Zoran Vlahović
Ordinacija Podgorica
Specijalista Oralne Hirurgije
Dr Aleksandar Stanišić
Ordinacija Podgorica
Doktor Stomatologije
Dr Iva Stanjević
Ordinacija Budva
Specijalista Oralne Hirurgije
Dr Anđela Vuković
Ordinacija Podgorica
Specijalista Preventivne i Dječije Stomatologije
Dr Ivana Srzentić
Ordinacija Budva
Specijalista Ortopedije Vilica
Dr Bojan Miladinović
Ordinacija Budva
Doktor Stomatologije
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

PODGORICA

Bulevar Džordža Vašingtona 13/3

Podgorica 81 000, Crna Gora

tel: 067 228 008

vdental.pg@gmail.com

BUDVA

Jadranski sajam bb, Tre canne, I sprat 

Budva 30 000, Crna Gora

tel: 067 455 838

v.dentalbd@t-com.me