top of page

Doktori

Dr Aleksandar Vukotić
Specijalista Oralne Hirurgije
Ordinacija Podgorica/Budva
Dr Sci. Zoran Vlahović
Specijalista Oralne Hirurgije
Ordinacija Podgorica
Milan 2.jpg
Dr Milan Martinović
Doktor Stomatologije
Ordinacija Podgorica
Dr Bojan Miladinović
Doktor Stomatologije
Ordinacija Budva
Dr Iva Stanjević
Specijalista Oralne Hirurgije
Ordinacija Budva
Dr Anđela Vuković
Specijalista Preventivne i Dječije Stomatologije
Ordinacija Podgorica
Dr Ivana Srzentić
Specijalista Ortopedije Vilica
Ordinacija Budva
Dr Tijana Pavličić
Specijalista Ortopedije Vilica
Ordinacija Podgorica
Tijana 2.jpg
bottom of page