top of page

 

Dr stom. Milan Martinović rođen je 20.06.1987 godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio u Nikšicu kao nosilac diplome Luča. Upisao Stomatologiju na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2006 godine i diplomirao 2011 godine sa prosječnom ocjenom 9,2. Zaposlen na Medicinskom fakultetu Podgorica na odsjeku Stomatologija kao asistent na predmetu Bolesti zuba – predklinika. Student doktorskih studija na matičnom fakultetu. Posjeduje brojne sertifikate sa različitih edukacija u cilju daljih sticanja vjestina iz oblasti
endodoncije, protetike i estetske stomatologije. iTop sertifikovani instruktor (gold level).

Dr Milan Martinović

bottom of page