top of page

 

Dr Iva Stanjević rodjena je 19.01.1979. godine u Kotoru. Opštu gimnaziju završila je sa diplomom Luča u Kotoru 1997. godine. Iste godine upisala je Stomatološki fakultet u Beogradu koji je završila 2003. godine kao jedan od najboljih studenata svoje generacije.

 

Nakon toga 4 godine radi kao opšti stomatolog. 2010. godine završila je specijalističke studije iz Oralne hirurgije i implantologije. Od tada se konstantno edukuje iz navedenih oblasti završavanjem kurseva i učestvovanjem na kongresima i simpozijumima ovdje i u inostranstvu.

 

Takodje je stekla i licencu za primjenu PRP i PRF, kako u stomatološke, tako i u estetske svrhe.

 

Vlasnica je PZU "V DENTAL CENTAR" U Budvi.

Dr Iva Stanjević

bottom of page