top of page

 

Dr spec. Andjela T. Vuković specijalista je dječije i preventivne stomatologije.

 

Rodjena je 05.06.1972. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na stomatološkom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1997.godine. Specijalisticke studije iz PREVENTIVNE I DJEČIJE STOMATOLOGIJE, završila je 2007.godine takodje u Beogradu.

 

Autor je 13 i koautor 10 stručnih radova, prezentovanih na domaćim i inostranim kongresima i simpozijumima.

 

Član je sudskih vještaka Crne Gore od 2003. godine.

Dr Anđela Vuković

bottom of page