Dr spec. Andjela T. Vuković specijalista je dječije i preventivne stomatologije.

 

Rodjena je 05.06.1972. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na stomatološkom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1997.godine. Specijalisticke studije iz PREVENTIVNE I DJEČIJE STOMATOLOGIJE, završila je 2007.godine takodje u Beogradu.

 

Autor je 13 i koautor 10 stručnih radova, prezentovanih na domaćim i inostranim kongresima i simpozijumima.

 

Član je sudskih vještaka Crne Gore od 2003. godine.

Dr Anđela Vuković

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

PODGORICA

Bulevar Džordža Vašingtona 13/3

Podgorica 81 000, Crna Gora

tel: 067 228 008

vdental.pg@gmail.com

BUDVA

Jadranski sajam bb, Tre canne, I sprat 

Budva 30 000, Crna Gora

tel: 067 455 838

v.dentalbd@t-com.me