top of page

Dr Bojan Miladinović

 

Dr Bojan Miladinović, rođen je 13.01.1985 godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu. Srednju medicinsku školu, smjer zubni tehničar, završio je u Podgorici.

 

Osnovne akademske studije upisuje školske 2003/04 godine na Stomatološkom fakultetu u Foči, Univerzitet Istočno Sarajevo. Po završetku studija, u Nikšiću odrađuje pripravnički staž u trajanju od godinu dana.

 

U stomatološkoj ordinaciji "V Dental Centar", u Budvi, počeo je sa radom u oktobru 2013. godine, i gdje u timu sa iskusnim ljekarima stiče radno iskustvo.

 

Redovno posjećuje brojne seminare i kurseve iz različitih oblasti stomatologije i na taj način proširuje svoje znanje.

bottom of page